หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่7สายบ้านนายเฉลิม ถิระการถึงบ้านนางอุ่นเรือน แสงเทียน ขนาดกว้าง4.00เมตรยาว182เมตรหนา0.15เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า728ตรารางเมตรพร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ0.20เมตรตามแบบกรมทางหลวงชนบทพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1 ป้าย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 14.37 น. โดย คุณ สุนีรัตน์ บุตรฉัตร

ผู้เข้าชม 21 ท่าน