หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การรบริหารส่วนตำบลลาดยาว เดินทางไปยังวัดหนองกระทุ่ม เพื่อแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวของนางสอิ้ง เศษสี (ผู้เสียชีวิต)สมาชิกกองทุนหมู่ที่ 9 โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลาดยาวให้แก่ครอบครวผู้เสียชีวิต  
 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การรบริหารส่วนตำบลลาดยาว เดินทางไปยังวัดหนองกระทุ่ม เพื่อแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวของนางสอิ้ง เศษสี (ผู้เสียชีวิต)สมาชิกกองทุนหมู่ที่ 9 โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลาดยาวให้แก่ครอบครวผู้เสียชีวิต

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ค. 2562 เวลา 09.46 น. โดย คุณ สุนีรัตน์ บุตรฉัตร

ผู้เข้าชม 26 ท่าน