หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:30 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ของบริษัทนันยางการ์เม้นท์ จำกัด สาขานครสวรรค์(อำเภอลาดยาว) ระดับภาคเหนือและระดับประเทศ โดยมีคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของชมรมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ บริษัทนันยาง การ์เม้นท์ จำกัด สาขานครสวรรค์ (อำเภอลาดยาว)  
 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:30 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ของบริษัทนันยางการ์เม้นท์ จำกัด สาขานครสวรรค์(อำเภอลาดยาว) ระดับภาคเหนือและระดับประเทศ โดยมีคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของชมรมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ บริษัทนันยาง การ์เม้นท์ จำกัด สาขานครสวรรค์ (อำเภอลาดยาว)

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ค. 2562 เวลา 09.22 น. โดย คุณ สุนีรัตน์ บุตรฉัตร

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย