หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวและพนักงานอบต.ลาดยาว ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านลาดยาว  
 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวและพนักงานอบต.ลาดยาว ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านลาดยาว

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ค. 2562 เวลา 09.27 น. โดย คุณ สุนีรัตน์ บุตรฉัตร

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย