หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
วันที่ 4 และ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08:00 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว นางลีนา ฉิมะวงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว และเจ้าหน้าที่อบต.ลาดยาว แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน มิถุนายน 2562 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกจ่ายทรายอะเบท ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลลาดยาว เพื่อใช้สำหรับป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย ที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก  
 

วันที่ 4 และ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08:00 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว นางลีนา ฉิมะวงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว และเจ้าหน้าที่อบต.ลาดยาว แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน มิถุนายน 2562 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกจ่ายทรายอะเบท ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลลาดยาว เพื่อใช้สำหรับป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย ที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2562 เวลา 11.03 น. โดย คุณ สุนีรัตน์ บุตรฉัตร

ผู้เข้าชม 20 ท่าน